Du har ikke nødvendigvis automatisk krav på at få fri til jobsøgning. Det afhænger blandt andet af, om du er funktionær eller ej. Foto: Shutterstock
Du har ikke nødvendigvis automatisk krav på at få fri til jobsøgning. Det afhænger blandt andet af, om du er funktionær eller ej. Foto: Shutterstock
15. juni 2021

Har jeg krav på at få fri til jobsøgning i min opsigelsesperiode?

Hvis du er fyret eller har sagt op, skal du formentlig i gang med at søge nyt job. Skal din nuværende arbejdsgiver give dig fri, f.eks. til at gå til jobsamtale? Se her, hvordan du er stillet.

I langt de fleste tilfælde skal du ud og lede efter nyt job, hvis du er blevet afskediget. Det kan også være, at du også selv har sagt op for at prøve nye græsgange.

Du har en kortere eller længere opsigelsesperiode. I den periode kan du søge nyt job, men skal din arbejdsgiver give dig fri til det? Er reglerne forskellige alt efter, om din arbejdsgiver har sagt dig op, eller du selv har sagt op? Er der forskel på, om du er funktionær eller ej? Og er der forskel på, om du offentligt eller privat ansat?

Funktionær eller ej
Hvis du er ansat som funktionær, er der ikke noget at diskutere, så har du ret til at holde fri med løn til jobsøgning i det omfang, du ikke kan placere jobsamtaler og anden jobsøgning uden for din arbejdstid. Men jobsamtaler er jo typisk i arbejdstiden. Din arbejdsgiver kan bede dig om dokumentation på, at du skal til jobsamtale.

- Er du ikke ansat som funktionær, så kan det være anderledes. Er du ansat på funktionærlignende vilkår, kan der være regler, som giver dig ret til at få fri i til jobsøgning i opsigelsesperioden. Ellers kan du måske aftale med din arbejdsgiver, at du bruger afspadsering eller ferie på det, siger Anders Dupont Dall, som er chef for Faglig Afdeling i Serviceforbundet. Han tilføjer:

- Jeg vil dog mene, at det er en meget ringe chef, der ikke giver den ansatte den nødvendige frihed til at søge et nyt job i opsigelsesperioden. Uanset, om samarbejdet har været godt eller skidt, så må det være almindelig god opførsel ikke at spænde ben for medarbejderens muligheder for at finde et nyt arbejde.

Fyret eller selv sagt op
Reglerne er de samme, uanset om du selv har sagt op eller din arbejdsgiver har sagt dig op.

Offentlig eller privat
Det gør ikke nogen væsentlig forskel, om du er offentligt eller privatansat. Der vil dog oftest i mange offentlige virksomheder være en kutyme for, at man giver fri til jobsamtaler mv., særligt i de situationer, hvor man er blevet sagt op.

- Når man indvier sin arbejdsgiver I at man går til samtaler, behøver man ikke fortælle, hvor man går til samtale. Der er ingen grund til at give arbejdsgiveren en viden, der kan misbruges. En arbejdsgiver kan – uanset hvor forkert det er – i meget sjældne tilfælde finde på at tale med den nye arbejdsgiver om ens forhold, hvilket kan komplicere en ansøgningsproces. Dette kunne særligt være tilfældet, hvis man søger arbejde hos en konkurrent, siger Anders Dupont Dall.

Du skal stadig være loyal over for din nuværende arbejdsgiver
- Uanset, at du har ret til at gå til samtaler, skal du selvfølgelig fortsat overholde din loyalitetsforpligtelse overfor den arbejdsgiver, du er ved at forlade. Der er derfor helt naturlige grænser for, hvad du kan tale om ved en sådan samtale.

- Har du underskrevet en kunde- eller konkurrenceklausul, kan der også være stillinger, du ikke kan påtage dig, og det vil derfor være problematisk at gå til samtale sådanne steder, siger Anders Dupont Dall.

Tal med din fagforening, hvis du har problemer
- Særligt i de tilfælde, hvor din nuværende arbejdsgiver ikke vil give dig fri til jobsamtaler, eller hvor din arbejdsgiver påstår, at I har aftalt en begrænsning i, hvilke job du kan påtage dig, bør du bestemt overveje at tale med din fagforening.

- Det er vores erfaring, at mange ledere ikke er opmærksomme på retten til at få fri til jobsamtaler, ligesom det i høj grad er vores opfattelse, at arbejdsgiveres påstand om, at man er begrænset i sine karrieremuligheder, næsten altid viser sig ikke at være korrekt.  


Gode råd, når du søger nyt job

Her får du 10 skarpe råd, hvis du skal søge nyt job