Det er tilsyneladende meget svært for kommunerne at beregne den korrekte fleksløn. Det viser en opgørelse af Ankestyrelsens sager i 2020. Foto: Shutterstock
Tjek din lønseddel for fejl i dit flekslønstilskud. Foto: Shutterstock
16. juni 2021

Er du i fleksjob, så tjek din lønseddel

Der kan meget vel være fejl i dit fleksløntilskud. Ankestyrelsen har omgjort halvdelen af de sager om fleksløntilskud, som styrelsen har behandlet i 2020.

Det er tilsyneladende meget svært for kommunerne at beregne den korrekte fleksløn. Det viser en opgørelse af Ankestyrelsens sager i 2020.

- Der kan være flere forskellige fejl i beregningen. Det kan for eksempel være ved kommunens vurdering af, om en indtægt er en lønindtægt eller en arbejdsfri indtægt som eksempelvis værdien af personalegoder, forklarer socialrådgiver i Serviceforbundet Torben Krüger.

- Et andet problem opstår, når kommunen nedsætter den ansattes flekslønstilskud på grund af lønloftet i de måneder, hvor den ansatte i fleksjob får udbetalt ferietillæg.

Du har ret til at klage
Reglerne kan være komplicerede, både for den ansatte i fleksjob og for kommunen.

- Hvis du mener, at du har fået fleksløntilskud på et forkert beregningsgrundlag, skal du skriftligt gøre kommunen opmærksom på dette. Kommunen vil så genoptage sagen – tjekke – og give dig en skriftlig afgørelse. Hvis du fortsat er uenig med kommunen, giver den skriftlige afgørelse dig mulighed for at anke afgørelsen. Derved kan din anke komme videre til Ankestyrelsen, siger Torben Krüger.

Sådan er reglerne for ferietillæg
Ferietillæg er lønindtægt. Ferietillæg er en del af den løn, du får udbetalt, hvis du er i et job, hvor du har ret til løn under ferie.

Da lønindtægter indgår i beregningen af fleksløntilskud, indgår ferietillæg optjent efter Ferieloven også i beregningen af fleksløntilskud.

Udbetalingen af flekslønstilskud
Du får fleksløntilskuddet udbetalt bagud. Dermed får en eventuel nedsættelse af fleksløntilskuddet også effekt bagud i den følgende måned.

Hvis ferietillægget er udbetalt i april, indgår det derfor i beregningen af fleksløntilskuddet for maj. Er ferietillæget udbetalt i maj, indgår det i beregningen for juni.


Beregn din månedsindtægt i et fleksjob

borger.dk kan du beregne din månedsindtægt i et fleksjob