Der er ordinær kongres 5.-6. oktober 2021. Her er et foto fra kongressen i 2018, hvor John Nielsen blev valgt til formand for Serviceforbundet.
Der er ordinær kongres 5.-6. oktober 2021. Her er et foto fra kongressen i 2017, hvor John Nielsen blev valgt til formand for Serviceforbundet.
20. maj 2021

Serviceforbundet indkalder til ordinær kongres

Indkaldelse til forbundets 30. ordinære kongres 5. - 6. oktober 2021.

Med henvisning til forbundsvedtægtens § 21 indkaldes herved til Serviceforbundets 30. ordinære kongres.

Her foregår kongressen

Nyborg Strand, Hotel og Konferencecenter
Østerøvej 2, 5800 Nyborg

5. - 6. oktober 2021

Forslag, der ønskes behandlet på kongressen, skal være indsendt til forbundet i henhold til bestemmelserne i forbundsvedtægtens § 23, der har følgende ordlyd:

  1. Forslag til behandling på kongressen kan kun stilles af forbundets afdelinger, landssammenslutninger, forretningsudvalg og hovedbestyrelse. Forslag fra afdelingerne skal være behandlet i afdelingernes forretningsudvalg/bestyrelse og vedtaget af afdelingernes bestyrelser. Forslag fra afdelinger, landssammenslutninger, forretningsudvalg og hovedbestyrelse skal være indsendt til forbundet henholdsvis 8 uger fra afdelingerne, 6 uger fra landssammenslutningerne, 5 uger fra forretningsudvalg og hovedbestyrelse forinden kongressens afholdelse.
  1. Udsendelse af de indkomne forslag og dagsorden sker senest 3 uger forinden kongressens afholdelse.

I øvrigt henvises til afsnittet i forbundsvedtægten omkring indvarsling af kongres.

På hovedbestyrelsens vegne

John Nielsen
Forbundsformand


Hvad er en kongres?

Serviceforbundet holder kongres hvert 4. år.

På kongressen aflægges beretning for kongresperioden, og den kommende kongresperiode drøftes.

Hver fagforening under Serviceforbundet sender et antal delegerede. Antallet beregnes ud fra antal medlemmer i fagforeningen.

Kongressen vedtager forbundets love og vælger formand, næstformand og medlemmer af Hovedbestyrelsen.