Med mindre, du har brugt mange feriedage indtil nu, burde du have ferie nok til at holde 3 ugers sommerferie.
Med mindre, du har brugt mange feriedage indtil nu, burde du have ferie nok til at holde 3 ugers sommerferie. Foto: Shutterstock
21. april 2021

Snart sommerferie: Hvor meget ferie har jeg?

Nu nærmer vi os første sommer med den nye ferielov. Sidste år var et overgangsår. Har du styr på, hvor meget ferie du har sparet op og meget andet i forhold til de nye regler? Du får spørgsmål og svar her.

Inden vi kommer til det med sommerferien, skal vi lige omkring feriegodtgørelse, feriepenge og ferietillæg. For du skal jo gerne have nogle penge at holde ferie for.

Hvad er forskellen på feriegodtgørelse, feriepenge og ferietillæg?
Feriepenge og feriegodtgørelse er det samme. I Ferieloven kaldes feriepenge for feriegodtgørelse. Hvis du ikke får løn under ferie, kan du have ret til at optjene feriepenge, som du kan få udbetalt, når du holder ferie. Du skal have 12,5 procent i feriepenge af din samlede skattepligtige løn. Det skal stå i din ansættelseskontrakt, om du får feriepenge eller ferie med løn.

Ferietillægget er noget helt andet. Det er bestemt i Ferieloven, at det er 1 procent af din løn. Du optjener ferietillægget fra september til august. På de fleste arbejdspladser udbetales ferietillægget for 9 måneder med din løn for maj, og for 3 måneder med din løn for august. I en del overenskomster er det aftalt at forhøje ferietillægget til 2 eller 3 procent. Så tjek din maj-løn. Her vil de fleste får en ekstra høj løn på grund af ferietillægget.

Vær dog opmærksom på, at det kun er de ansatte, der har ferie med løn, som får ferietillægget på 1 procent. Får du feriepenge, er ferietillægget indeholdt i de 12,5 procent.

Kan jeg få feriepenge udbetalt uden at holde ferie?
Din arbejdsgiver indbetaler feriepengene til Feriekonto eller en anden udbetaler, hvis du ikke holder ferie med løn. Du kan få udbetalt feriepenge for det antal dage, du holder ferie. Du kan dermed ikke få feriepenge uden at holde ferie.

Men du har mulighed for at få dine feriepenge udbetalt, hvis:

  • du har været syg
  • du har været på barsels- eller adoptionsorlov
  • du har arbejde i udlandet, hvor du ikke er omfattet af Ferieloven
  • du bliver selvstændig
  • du har været værnepligtig eller tjeneste i forsvaret
  • du har været udsendt for forsvaret eller humanitære opgaver.

Hvor meget ferie sparer jeg op?
Du optjener 2,08 feriedage pr. måned, du er ansat, uanset om du arbejder på fuld tid, nedsat tid, eller arbejder få dage om ugen.  

Hvis du arbejder få dage om ugen, skal de arbejdsfri dage indgå i opgørelsen af feriedagene, når du holder ferien.

Nogle overenskomster har ekstra ferie. Den kaldes feriefridage eller den 6. eller og 7. ferieuge.

Hvornår skal jeg holde min ferie?
Hele din ferie optjenes i princippet over 12 måneder, fra 1. september til 31. august året efter. Men det nye i Ferieloven er netop, at man får tildelt ferien måned for måned. Så som noget helt nyt skal du som lønmodtager vælge, om du vil bruge din ferie løbende på små korte ferier, eller om du vil spare op til lidt længere forløb.

Det er traditionelt anbefalingen, at man bør forsøge at holde længere perioder med fri, så man kan restituere ordentligt, og din arbejdsgiver vil formodentligt også minde dig om dette formål. Nogle arbejdsgivere holder ferielukket, og her er der ekstra vigtigt at gemme lidt ferie med betaling. Ellers kan man være hjemme på ferie uden løn, og det er jo ikke altid lige så morsomt.

Medmindre du har brugt meget ferie i efteråret 2020 og vinteren 2021, burde du have rigeligt med feriedage til at holde 3 ugers sommerferie. På nogle lønsedler fremgår det, hvor meget ferie man løbende sparer op.

Hvad sker der med ferie, som jeg ikke nåede at holde sidste år?
Hvis du har optjent feriedage, som du ikke holdt mellem den 1. maj 2020 og den 31. august 2020, bør du have fået dem overført til det nye ferieår.

De ”gamle” feriedage bliver lagt til ferien, du optjener nu, og indgår i den ferie, du kan holde frem til den 31. december 2021.

Hvad er reglerne for varsling af sommerferie?
Den nye ferielov ændrer ikke på varsling af ferie. Det betyder, at din arbejdsgiver stadig skal varsle din hovedferie med 3 måneder og din restferie med mindst 1 måned.

Du har også stadig krav på at holde 3 ugers sammenhængende ferie fra 1. maj til 30. september, og du har ret til at kræve, at mindst 4 uger placeres indenfor optjeningsårets 12 måneder (1. september til 31. august). 

Læs mere om den nye ferie

Beskæftigelsesministeriet har en oversigt over reglerne for den nye ferielov. Se den her.