Højere pensionsalder forlænger din arbejdsskadeerstatning
Højere pensionsalder forlænger din arbejdsskadeerstatning. Foto: Shutterstock
15. april 2021

Når pensionsalderen stiger, forlænges udbetalingen af arbejdsskadeerstatning også.

Pensionsalderen stiger, hvis du er født i 1967 eller senere. Får du permanent erstatning for en arbejdsskade, forlænges din arbejdsskadeerstatning. Du kan se reglerne her.

Højere pensionsalder forlænger din arbejdsskadeerstatning. Når vi skal arbejde længere, får det indflydelse på lovgivningen på andre områder, herunder udbetaling af erstatning for arbejdsskader.

- Det er et lille plaster på såret for de medlemmer, der er i den situation, at de har en arbejdsskade og har fået tilkendt arbejdsskadeerstatning, siger socialrådgiver i Serviceforbundet, Alan Winther Nielsen.

-  Bemærk, at hvis du i forbindelse med en arbejdsskade har fået erstatning for permanente udgifter til hjælpemidler eller behandlinger indtil pensionsalderen, så kan denne også forlænges.

Sådan er reglerne
Du skal opfylde nogle kriterier for at få forlænget erstatningen:

  • Du skal være født i 1967 eller senere
  • Din arbejdsulykke skal være sket efter 1. januar 2004, eller du skal have anmeldt din erhvervssygdom efter 1. januar 2005
  • Din sag skal være afgjort af AES (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) til din fordel, altså at du har ret til en erstatning, enten som et beløb hver måned eller som et engangsbeløb

Det er ikke afgørende for forlængelsen af erstatningen, om du på grund af din arbejdsskade slet ikke kan arbejde, eller du kan arbejde på nedsat tid.

Skal jeg selv gøre noget?
Hvis din løbende erstatning for en permanent arbejdsskade bliver forlænget, sker det automatisk. Så du skal ikke selv gøre noget.

Skal du have forlænget erstatningen for permanente udgifter til hjælpemidler eller behandlinger, skal du kontakte din arbejdsgivers forsikringsselskab eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Kontakt din fagforening, hvis du har brug for hjælp til dette.

Læs mere om arbejdsskader

Forskel på erstatning for mén og tab af erhvervsevne

En anerkendelse af arbejdsskaden er helt grundlæggende. Derudover er det væsentligt at afgøre, om arbejdsskaden skal udløse en godtgørelse for mén, eller en erstatning for tab af erhvervsevne, eller begge dele.

Det er erstatning for erhvervsevnetab, der udløser en ekstra ”bonus”.

Godtgørelse for mén
Méngraden fastsættes ud fra en ren helbredsmæssig betragtning.

Méngraden tager ikke hensyn til, om du kan arbejde eller har mistet dit job. Det handler kun om dit helbredsmæssige tab og dine daglige begrænsninger. Hvis du for eksempel kommer ud for en ulykke og mister en arm, så vil det være et varigt mén. Og du vil derfor have en eller anden grad af mén (handicap). AES beregner méngraden ud fra en tabel. 

Erstatning for tab af erhvervsevne
Når det vurderes, at du efter afklaring, arbejdsprøvning og eventuelt andet ikke kan tjene det samme som før arbejdsskaden, skal det endelig tab af din erhvervsevne vurderes for at kunne beregne din erstatning.

Inden da kan der være tale om en midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne.