Resultat af urafstemningen

Urafstemningen, vedrørende ESL´s udtræden af Serviceforbundet, er nu afsluttet, og stemmeprocenten blev på 43,401.

Der blev udsendt mail/brev til i alt 5.857 stemmeberettigede.

2.542 benyttede retten til at stemme, og resultatet blev:

Ja stemmer: 2.317 = 91,149 %

Nej stemmer: 150 = 5,901 %

Der var 75 blanke stemmer = 2,950 %

Det giver en stemmeprocent på 43,401.

Vi kan hermed konstatere, at et flertal har stemt for, at ESL starter en udmeldelsesproces af Serviceforbundet.

Det fremgår af vedtægten i Serviceforbundet, at en landssammenslutning kan udtræde af Serviceforbundet med et skriftligt varsel på to år til en 1. januar.

Dette indebærer, at ESL udtræder af Serviceforbundet den 31. december 2022.