Ejendomsserviceteknikeruddannelsen

Uddanner du dig til ejendomsservicetekniker er Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning (ESL) din fagforening.
Uddannelsen varer op til 3 år og 9 måneder inklusiv grundforløb. Hvis du har erfaring eller en håndværksmæssig uddannelse i forvejen, kan du få merit og tage uddannelsen på kortere tid.

Uddannelsen som ejendomsservicetekniker er meget alsidig

Du bliver uddannet indenfor:

 • Bygningsvedligeholdelse
 • Pleje og vedligeholdelse af udearealer
 • Affaldshåndtering og miljøfarligt affald
 • Miljø og sikkerhed
 • Varme, ventilation- og indeklima
 • Brug og vedligeholdelse af værktøjer og maskiner
 • Beboerservice, beboerdemokrati og praktisk vejledning
 • Planlægning
 • Byggesagsbehandling
 • Administration
 • Indkøb
 • Rekvirering og supervisering af håndværkere

Se video og uddannelsen og mød Kasper og Camilla, som er ejendomsteknikerelever hos Civica i Odense.

Gode og spændende job venter på dig

Når du er færdiguddannet er der gode jobmuligheder med mange spændende job, som venter på dig.

Som ejendomsfunktionær i en boligorganisation har du dagligt kontakt til både børn, voksne og ældre.

Du kan også være ansat som ejendomsfunktionær på en institution for handicappede eller psykisk syge eller på et plejehjem.

Der er også mange muligheder for videre- og efteruddannelse. Du kan få kurser i alt fra ventilation og tekniske installationer, til kurser i databasevedligeholdelse, mødeledelse, borgere med misbrugsproblemer og meget andet.

Vi kender alt til din uddannelse

Uddannelse er en meget vigtigt opgave for fagforeningen. Vi sidder med ved bordet i Serviceerhvervenes uddannelsesudvalg for ejendomsservice.

I de lokale uddannelsesudvalg på erhvervsskolerne, sidder vi for bordenden, når beslutningerne omkring uddannelse skal tages.

Vil du vide mere om uddannelsen til ejendomsservicetekniker?

Hvis du vil vide mere om uddannelsen, kan du læse mere på hjemmesiden www.ejendomsservicetekniker.dk

Du er også altid meget velkommen til at kontakte os på telefon 38 77 70 00 eller mail esl@forbundet.dk.