Beløbene fra PensionDanmark er steget i 2022, hvis du er på senior- eller førtidspension. Foto: Shutterstock
Beløbene fra PensionDanmark er steget i 2022, hvis du er på senior- eller førtidspension. Foto: Shutterstock
15. marts 2022

Din forsikring ved senior- og førtidspension er blevet bedre

Som en del af pensionsordningen i PensionDanmark er du sikret en supplerende månedlig udbetaling, hvis du bliver tilkendt offentlig senior- eller førtidspension. Fra den 1. januar 2022 er beløbet steget til mellem minimum 5.000 kr.

Du er fremover sikret en udbetaling fra PensionDanmark på enten 5.000 kr. eller 6.666 kr. hver måned, hvis du kommer på senior- eller førtidspension – afhængig af din overenskomst. Ud over den månedlige pension får du ved førtidspension et skattefrit engangsbeløb på typisk 100.000 kr., hvis du har mere end 6 år til folkepensionsalderen.

Halvdelen af engangsbeløbet kan du få udbetalt, hvis du uden afbrydelse har været mindst 12 måneder i et ressourceforløb.

Du kan vælge at sætte engangsbeløbet og det månedlige beløb op (eller ned), så du og din familie er bedre sikret.

Du sparer stadig op til pension
Når du kommer på senior- eller førtidspension, fortsætter din opsparing. PensionDanmark sætter nemlig et beløb ind på din opsparing hver måned. Beløbet svarer til, hvad der i gennemsnit er blevet indbetalt det seneste år, inden du blev syg.

Herudover bliver du automatisk tilmeldt Den Supplerende Arbejdsmarkedspension, som giver dig ekstra opsparing til din pension. I 2022 betaler du selv 187 kr. pr. måned til ordningen, mens Udbetaling Danmark betaler 374 kr. pr måned.

Se og juster dine forsikringer
Du kan se dine forsikringer i pensionsordningen – og ændre beløbene – ved at logge ind på pension.dk eller på PensionDanmarks app. Beløbene bliver kun sat op, hvis du opfylder visse betingelser. Husk, at du altid er velkommen til at kontakte PensionDanmarks medlemsrådgivning på 7012 1330 alle hverdage kl. 8-18.