Ny overenskomstaftale på statens område
Ny treårig aftale. Foto: shutterstock
15. februar 2021

OK21: Ny overenskomstaftale for ejendomsfunktionærerne i Staten

Der er nu indgået overenskomst på jeres område.

Forliget indeholder følgende:

Overenskomsten løber i 3 år og samlet er rammen på 6,75%.

Der er aftalte lønstigninger på 4,42 %, som sikrer reallønnen og der er en forventet udmøntning fra reguleringsordningen på 0,63 %.

  1. april 2021 med 0,80 % af den samlede faste løn pr. 31. marts 2021
  1. oktober 2021 med 0,30 % af den samlede faste løn pr. 31. marts 2021
  1. april 2022 med 1,19 % af den samlede faste løn pr. 31. marts 2021
  1. oktober 2022 med 0,30 % af den samlede faste løn pr. 31. marts 2021
  1. april 2023 med 1,48 % af den samlede faste løn pr. 31. marts 2021
  1. oktober 2023 med 0,35 % af den samlede faste løn pr. 31. marts 2021

Seniorordning gældende fra den 1. april 2022.
Der er aftalt en Seniorbonus på 0,8 % af den sædvanlige løn, som træder i kraft, i det år du fylder 62.

Man kan vælge at få beløbet udbetalt som løn, 2 fridage eller indbetalt på pension.

Vælges løn udbetales beløbet én gang årligt.

Og man vælger for ét år ad gangen.

OK21: Ny overenskomstaftale for ejendomsfunktionærerne i Staten