Du kan vælge at få udbetalt din fritvalgsordning, men du kan også få seniordage, indbetaling til pension og fredage.
Du kan vælge at få udbetalt din fritvalgsordning, men du kan også få seniordage, indbetaling til pension og fridage.
09. december 2020

Hvad kan du bruge din fritvalgsordning til?

Du kan selv vælge, hvad pengene skal bruges til. Ordningen kan bruges til mere i løn, ekstra indbetaling på din arbejdsmarkedspension, fridage og seniordage. Se dine muligheder.

Du har en Fritvalgs Lønkonto på 3% af din ferieberettigede løn, når du arbejder under BL-overenskomsten. 

Du kan selv vælge, hvad pengene skal bruges til. Ordningen kan bruges til mere i løn, ekstra indbetaling på din arbejdsmarkedspension, fridage og seniordage.

Vælger du ikke selv, går fritvalgsordningen automatisk til løn. 

”2 ting bliver ofte misforstået. Den første er, at boligselskaber af og til siger, at dit valg gælder i 3 år, men sådan er det ikke. Du kan selv vælge hvert år i november måneden,” siger faglig sekretær Robert Andersen fra ESL. ”Den anden misforståelse er, at nogle tror, at man kun kan vælge én ting, fx kun fridage eller kun mere i løn, men det er altså en fritvalgsordning, hvor du selv kan sammensætte, hvad dine penge skal gå til.”

Du kan for eksempel vælge 2 fridag (som svarer til 1%), mere til pension og mere i løn. Du bestemmer og kan godt vælge alle 3 ting på en gang. 1% på løn, 1% til pension og 1% til 2 fridage. 

”Selvom du har 3% på din Fritvalgs Lønkonto, er der et loft over antallet af fridage, du kan vælge. Loftet er højst 2 fridage, som koster 1%,” forklarer Robert Andersen. 

Løn og pension
Vælger du, at din fritvalgsordning helt eller delvist skal gå til løn, vil du løbende få udbetalingen hver måned. 

Det samme gælder, hvis du vælger, at fritvalgsordningen helt eller delvist skal gå til at øge din indbetaling til arbejdsmarkedspension. 

Ikke ved omsorgsdage
I overenskomstens §10 stk. 3 har du ret til omsorgsdage, hvis du har børn mellem 0-14 år. 
Er du omfattet af retten til omsorgsdage, kan du ikke vælge 2 fridage fra din Fritvalgs Lønkonto.

Seniordage
Er du senior med 5 år eller mindre til din folkepensionsalder, kan du konvertere alle 3% til seniordage. Det vil sige 6 dage i alt, hvis du ønsker det.

En seniordag svarer til 0,5%.

Fritvalgs Lønkontoen stiger til 5%
Din Fritvalgs Lønkonto stiger til 4% af din ferieberettigede løn den 1. marts 2021 og igen til 5% i 2022.