Du kan vælge at få udbetalt din fritvalgsordning, men du kan også få seniordage og fri til syge børn. Foto: Shutterstock
16. oktober 2020

Har du valgt, hvad din fritvalgsordning skal bruges til? DI-overenskomst

Du bestemmer, hvad 5% af din løn skal bruges til. Vælg mellem løn, seniordage og fri til syge børn.

”Når du er omfattet af ESL’s overenskomst med DI, har du en frivalgskonto på 5%. Du bestemmer, hvad pengene skal bruges til og kan vælge løn, pension, seniordage og fri til syge børn,” forklarer faglig sekretær Robert Andersen fra ESL.

Løn
Vælger du løn, bliver den sparet sammen, og din saldo på fritvalgsordningen gøres op den 14. juni og 14. december og udbetales sammen med din løn. 

Det kan dog aftales lokalt, at fritvalgsordningen bliver udbetalt løbende hver måned i stedet.

Fri til syge børn
Du kan bruge din fritvalgsordning til fravær til børneomsorgsdage, barns 2. hele sygedag og frihed til lægebesøg med dit barn. 

Hvis du har valgt at bruge fritvalgsordningen til børneomsorgsdage, barns 2. hele sygedag eller frihed til barns lægebesøg, får du ingen udbetaling den 14. juni.

Seniorfridage
Når du har 5 år eller kortere til din folkepensionsalder, kan du vælge at indgå i en seniorordning, hvor du kan bruge din fritvalgskonto til at finansiere seniordage, hvor du holder fri.

Hvis du vil bruge din fritvalgskonto til seniordage, skal du give besked til virksomheden senest den 1. november om, at du vil anvende ordningen det kommende kalenderår, og hvor stor en del af din fritvalgsordning, du vil bruge på seniorfridage.

Din fritvalgsordning stiger til 7%
Din fritvalgsordning stiger til 6% af din ferieberettigede løn den 1. marts 2021 og igen til 7% i 2022.