Hvis du bliver afskediget, kan fagforeningen bedre hjælpe dig, hvis du har gemt lønsedler og ansættelsesbeviser.
Hvis du bliver afskediget, kan fagforeningen bedre hjælpe dig, hvis du har gemt lønsedler og ansættelsesbeviser. Foto: Shutterstock
16. oktober 2020

Stå stærkere ved faglige sager

Gem dine lønsedler og ansættelsesbeviser. De er vigtig dokumentation, hvis fagforeningen skal køre en sag for dig. Læs her, hvorfor du skal gemme lønsedler og ansættelsesbeviser.

”Heldigvis oplever vi, at de fleste af vores medlemmer er rigtig gode til at gemme den vigtige dokumentation, så vi kan hjælpe dem bedst muligt,” siger faglig sekretær Robert Andersen.

Når du har brug for fagforeningens hjælp til at køre en faglig sag, får en advarsel, eller bliver opsagt fra dit arbejde, kan du gavne din sag ved selv at gemme de vigtige papirer.

”Ansættelsesbeviset er topprioritet, når vi skal køre en faglig sag, da der kan være aftalt noget i beviset, som er bedre end overenskomsten,” forklarer Robert Andersen. ”Vi vil også meget gerne se lønsedler for mindst 6 måneder, arbejder du under BL-overenskomsten også gerne en lønseddel med ferietillæg, fordi vi skal tjekke, om der bliver betalt pension af ferietillægget. Jo mindre din arbejdsplads er, jo vigtigere er det, at du har styr på dokumentationen.”

Særligt for afskedigelsessager
ESL kører en del afskedigelsessager for medlemmerne.

Der er opsigelsesbrevet vigtigt, men fagforeningen har også brug for at vide, om du har tidligere advarsler og lignende.

”Jo mere, vi ved, jo bedre kan vi køre din sag,” siger Robert Andersen.” Hellere et bilag for meget end for lidt.”

”Kontakt fagforeningen med det samme, hvis du bliver opsagt. Accepter aldrig en opsigelse uden at få en snak med fagforeningen. Så kan vi hurtigere få afklaret din sag".

Nogle gange kan fagforeningen få brug for at se personalepolitikken. Det er især i tilfælde, hvor medlemmet er blevet opsagt for at overtræde personalepolitikker.

”Når et medlem bliver afskedigelser på grund af sygdom, er det vigtigt med så meget dokumentation som muligt, ikke mindst der, hvor der er 120 dages regel. Det er også vigtigt at vide, om der blevet holdt 4-ugers samtale? Har der været mulighedssamtale? Hvad er der blevet aftalt?”, fortæller faglig sekretær Robert Andersen, som har kørt faglige sager for ESL i 17 år.