Straffeattest - sådan er reglerne
En arbejdsgiver må kun bede om din straffeattest, hvis du kommer i betragtning til stillingen.
Foto: Shutterstock
26. maj 2020

Straffeattester – sådan er reglerne

Når du søger et job, kan det være relevant for arbejdsgiveren at indhente oplysninger om dine eventuelle strafbare forhold.

En arbejdsgiver må kun bede om eller indhente oplysninger om dine eventuelle strafbare forhold, hvis det er relevant i forhold til den stilling, som du søger. Det må også kun ske, hvis det er realistisk, at du kan komme i betragtning til stillingen.

I hver enkelt ansættelsessituation er det en konkret vurdering, om arbejdsgiveren har ret til at indhente en straffeattest på dig som ansøger.

En arbejdsgiver må ikke skrive i et jobopslag, at jobansøgere skal vedlægge en privat straffeattest til deres ansøgning. Det gælder selvom, der er tale om en betroet stilling, hvor det er afgørende, at der ansættes en person med ren straffeattest.

I stedet for er arbejdsgiveren nødt til kun at bede om straffeattester fra de ansøgere, som for alvor er med i opløbet om stillingen.

Privat straffeattest
Du skal som udgangspunkt selv indhente en privat straffeattest. Når du afleverer den til arbejdsgiveren, giver du samtidig tilladelse til, at arbejdsgiveren må se den.

Arbejdsgiveren kan også indhente din straffeattest, men kun hvis du giver udtrykkeligt samtykke.

En privat straffeattest indeholder oplysninger om overtrædelse af:

  • Straffeloven - domme, bøder, frakendelser og tiltalefrafald med vilkår.
  • Lov om euforiserende stoffer - domme og tiltalefrafald med vilkår.
  • Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning - domme og tiltalefrafald med vilkår.

Bestilling af privat straffeattest
Du selv eller arbejdsgiveren bestiller attesten hos politiet. Den er gratis, skal bestilles digitalt, og du skal bruge NemID for at bestille den.

Straffeattesten bliver normalt sendt til din e-boks inden for to timer. Er din straffeattest ikke ren, kan der dog gå op til tre hverdage.

Du kan bestille en privat straffeattest her

Børneattest
Søger du et job, hvor du får direkte kontakt med børn under 15 år, kan din arbejdsgiver indhente en børneattest.

Børneattesten kan kun indhentes med dit samtykke.

En børneattest indeholder oplysninger om domme, bøder mv. for visse overtrædelser af terrorlovgivningen, samt overtrædelse af straffelovens regler om seksuelle krænkelser af børn under 15 år og børnepornografi, herunder:

  • Incest, samleje eller anden kønslig omgang med et barn under 15 år
  • Blufærdighedskrænkelse af et barn under 15 år
  • Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi

Vil du vide mere om databeskyttelse?
Reglerne om databeskyttelse ved jobsøgning og ansættelse findes i Datatilsynets vejledning om databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforholdet.

En straffeattest udstedes af politiet og indeholder oplysninger om domme, bøder og tiltalefrafald med vilkår for lovovertrædelser. 

Kilde: https://www.politi.dk/da/borgerservice/straffeattest/om_straffeattester/