Vaskeriet i boligforeningen 3B Folehaven
Formand Villy Sørensen har i mange år været optaget af en mere bæredygtig boligforening. Blandt andet i form af et vaskeri, som bruger regnvandet fra tagene.
Foto: Serviceforbundet
20. januar 2020

Når fiskene har det godt, har alle det godt

Vaskeriet i boligforeningen 3B Folehaven i Valby har store åbne bassiner med masser af fisk i. De går i det rensede regnvand, som bruges i vaskeriet. Fiskene er udtryk for en prioritering, der både gavner miljøet og pengepungen.

Er det dyrt at lave bæredygtige løsninger? Nej, det kan faktisk være dyrere at lade være. I Folehaven i Valby er klimabevidstheden helt inde under huden. Det klimavenlige vaskeri sparer kloakkerne for masser af regnvand og afdelingen for masser af penge. Det er i den grad en win-win situation, som kan kopieres i mange andre boligselskaber.

- Vaskeriet er 20 år gammelt. Oprindelig genbrugte vi vandet i vaskeriet. Det løb gennem et rodzoneanlæg i et naturligt miljø med lavasten i kælderen under vaskeriet. Efter 1½-2 år måtte vi indse, at løsningen ikke var holdbar. Vandet begyndte at lugte, men så fandt vi en bedre løsning, forklarer Villy Sørensen, der har været formand for afdelingen siden 1986.

Løsningen var regnvand fra eternittagene i de 16 blokke. Regnvandet bliver samlet op i en stor beholder, der er gravet ned under vaskeriet. I beholderen er der en si, der kan rense urenheder som blade m.v. fra. Sien bliver renset og tømt en gang om ugen. Når vaskemaskinerne tager vand ind, er det udelukkende regnvand, der bruges.

45.000 vaske om året
Afdelingen har cirka 2.000 beboere. Vaskeriet klarer 45.000 vaske om året. Ved hver vask bruges der 38 liter vand. Det giver et forbrug på 1.710.000 liter vand om året.

- De mange liter regnvand ville jo normalt løbe ud i kloakken. I stedet dækker det vores forbrug af vand til tøjvask. Så vi mindsker belastningen på vores kloakker og betaler kun halv afledningsafgift, siger Villy Sørensen.

Han fortæller, at der var en frygt for hærværk på det åbne anlæg. Man kan jo smide alting ned i bassinerne. Men det er ikke sket.

Folk passer på
- Tværtimod har det vist sig, at beboerne selv er blevet miljøbevidste. Vores 10 ejendomsfunktionærer hjalp beboerne og forklarede rigtig meget i starten, hvordan vaskeriet skulle bruges. Hvis beboerne ikke vasker efter anvisningerne, kan det jo direkte ses på fiskene, forklarer formanden for afdelingen.

- Der er også en vis stolthed over vaskeriet. I starten tog beboerne gæster med til vaskeriet for at vise det frem. Vi har også gjort meget for at lave det hyggeligt. Der er et cafeområde, og der er masser af sjove tegninger på væggene. Så det er blevet et sted, hvor beboerne kan lide at være.

Det miljøvenlige vaskeri er kun ét af mange tiltag i 3B Folehaven. Lydskodder og klimaskærm er andre tiltag, og til foråret forventer Villy Sørensen, at arbejdet med en ny måde at sortere affald på kommer i gang. Der er også ved at blive udarbejdet en helhedsplan, som indeholder en lang række bæredygtige tiltag.