Bettina Flittner ny Næstformand
Bettina Flittner - Ny næstformand i Serviceforbundet
Foto: Serviceforbundet
10. oktober 2019

Mød den nye næstformand i Serviceforbundet

1. november sætter Bettina Flittner sig i stolen som ny næstformand i Serviceforbundet og leder af faglig afdeling. Hun lægger vægt på styrken i fagbevægelsens fællesskab og nærheden til de enkelte medlemmer hos landssammenslutningerne.

- Et stærkt fællesskab har stor betydning fagbevægelsen. Fællesskabet er samtidig styrken for det enkelte medlem, for hvem der kan være rigtig meget på spil, siger Bettina Flittner.

Bettina Flittner har indtil valget til næstformand i Serviceforbundet været næstformand i Ejendom- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning. Hun er uddannet jurist og har blandt andet arbejdet i Statsforvaltningen med familieretssager og ledelse inden for Forsvarsministeriets område. Sideløbende med dette har Bettina Flittner uddannet sig til konfliktmægler og varetaget diverse bestyrelsesposter blandt andet i en fond, der drev et bosted for børn, der er anbragt udenfor hjemmet.

En helt særlig konstruktion
Nu tager Bettina Flittner turen fra landssammenslutning til Serviceforbundet. Hun glæder sig til de nye udfordringer og samarbejdet med Landssammenslutningerne. De 4 år hos Ejendom- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning har givet hende en solid platform.

Konstruktionen i Serviceforbundet med selvstændige fagforeninger gør, at det enkelte medlem får hjælp af nogen, som kender den respektive branche rigtig godt. Det er en god måde at være organiseret på, også når det kommer til overenskomstforhandlinger, hvor de samme folk sidder ved forhandlingsbordet.

- Hver landssammenslutning er jo en selvstændig fagforening. Det betyder, at når et medlem henvender sig, så taler det med en medarbejder, der kender medlemmets fag og arbejdssituation. Dermed kan medlemmet få rigtig god rådgivning og hjælp så tæt på hverdagen som mulig. Samtidig er der en masse ekspertise, blandt andet socialrådgivere og jurister, i Serviceforbundet, og det giver en stor palette af viden. På den måde får medlemmet en rigtig stærk fagforening, mener Bettina Flittner.

Værdi af medlemskab
- Det er min opfattelse, at Landssammenslutningerne er gode til at fortælle, hvad medlemmerne får, og at medlemmerne oplever en værdi af deres medlemskab.

- Jeg håber, at vi i Serviceforbundet fortsat lykkes med at tiltrække og fastholde medlemmer. Det er blandt andet vigtigt, at vi sammen med vores tillidsvalgte på arbejdspladserne får formidlet budskabet ud om, at vi i fagbevægelsen har en styrket forhandlingsposition over for arbejdsgiversiden, når mange er organiseret.

To næstformænd
Serviceforbundet har to næstformænd. Bettina Flittner skal være leder af faglig afdeling og dermed også have konkrete sager og overenskomstforhandlinger. Finn Johnsen er den anden næstformand med ansvar for administrationen.

- For mig er det en god arbejdsdag, når vi opnår noget, som medlemmerne har gavn af. Det kan eksempelvis være, når vi får forhandlet en løsning på plads med en arbejdsgiver.

Vi har en række muligheder for at tage sagerne videre i det fagretlige system, og det gør vi, når det er nødvendigt, men på den lange bane er det positivt, når vi kan blive enige om et resultat, der fungerer for begge parter, siger Bettina Flittner, som 1. november afløser Kim Vormsby, der går på pension.