Kursus
Vil du med på kursus?
Foto: Shutterstock
20. august 2019

Konflikthåndtering for ansatte under BL overenskomsten

Hvad gør I, når I mødes af vrede eller frustrerede beboere, som vil have jer til at løse en konflikt for dem? Og hvad gør I, hvis I oplever at blive truet?

I samarbejde med ESL, HK og Center for Konfliktløsning tilbydes et gratis 2-dages kursus i konflikthåndtering for ansatte i administrationen og driften i de almene boligorganisationer.

Konflikter forekommer ofte i almene boligområder, både mellem beboere og mellem administration og beboere. Konflikter kan skabe utryghed og dårlig trivsel, både for jer som ansatte og for beboerne. Samtidig kan konflikter være svære at forstå og vanskelige at håndtere. Med et kursus i konflikthåndtering styrker I jeres boligorganisations viden og redskaber til at håndtere hverdagens konflikter.

Indhold i undervisningen
God kommunikation er altafgørende i konfliktarbejdet – både når man vil forebygge, åbne og løse konflikter, samt håndtere tilspidsede situationer.

Derfor er det bl.a. også muligt at komme til at arbejde med konfliktnedtrappende og kontaktskabende kommunikation. Et kursus for ansatte i boligorganisationerne kan give en grundlæggende konfliktforståelse, træning i at agere konstruktivt i egne konfliktsituationer og roskabende tilgange i højintense situationer.

På kurset arbejder vi med nogle grundlæggende analyseredskaber for at få forståelse for, hvad en konflikt er, og hvad der sker med os, når den eskalerer. Vi arbejder også med, hvordan I møder konflikter fx spontane og bevidste reaktioner på konflikt, og reflekter over, hvordan I hver især selv reagerer på konflikter.

Se program for kurset den 7. og 8. januar 2020 i København.

Se program for kurset den 21. og 22. januar 2020 i Århus.

Tilmelding

Tilmelding sker via BL’s hjemmeside via nedenstående links. Brugernavn og adgangskode fås hos din arbejdsgiver/HR afdeling:

Den 7. og 8. januar 2020 hos BL – Danmarks almene boliger, Studiestræde 50, 1554 København V.:

https://bl.dk/kurser-og-netvaerk/kursuskalender/?courseId=2020-0033

Den 21. og 22. januar 2020 på Hotel Scandic, Aarhus V.:

https://bl.dk/kurser-og-netvaerk/kursuskalender/?courseId=2020-0034

Kontakt

For spørgsmål til kurset kontakt Eva Seyffert, konsulent og kursusleder evs@bl.dk eller mobil 2070 9693.