Skal du på efteruddannelse?
Foto: Shutterstock
16. august 2019

Brug din ret til efteruddannelse

Er du ansat under BL-overenskomsten, har du efter 9 måneders ansættelse ret til 7 dages betalt efter- eller videreuddannelse. Så det bare om at komme afsted, så du kan blive opdateret på dit fag og dine kompetencer.

ESL har i overenskomsten med BL oprettet en kompetencefond, hvis formål er at finansiere omkostningerne ved ejendomsfunktionærers efteruddannelse (herunder gebyrer, materialeudgifter, transport, eventuel overnatning og mad).

Det har du ret til
Som ansat under BL-overenskomsten har du efter 9 måneders ansættelse ret til 7 dages efter- eller videreuddannelse. Dagene skal planlægges med arbejdsgiver af hensyn til arbejdets varetagelse.

Sådan dækkes dine udgifter
Udgifterne dækkes med et maksimum på 3.000 kr. pr. dag. Herudover dækkes transportgodtgørelse med indtil 200 kr. pr. dag. Hvis der er tale om et AMU-kursus, dækkes transportudgifter ikke.

Er kurset dyrere end maksimumbeløbet på 3.000 kr. pr. dag, som Kompetencefonden yder, kan din arbejdsgiver vælge at dække denne merudgift.

Disse kurser kan du søge
Kompetencefonden har en positivliste, som indeholder de kurser, du kan søge.

Sådan søger du

Du kan søge via BL’s hjemmeside

Hvad, hvis mit kursus ikke er på positivlisten
Ønsker du at deltage i et kursus, der ikke er opført på kompetencefondens positivliste, kan du stadig søge via BL’s hjemmeside (link på BL’s hjemmeside)

Når du søger et kursus, der ikke er på positivlisten, skal du huske at skrive en begrundelse for, at du gerne vil på det pågældende kursus.Er du ansat under BL-overenskomsten, har du efter 9 måneders ansættelse ret til 7 dages efter- eller videreuddannelse. Udgifterne dækkes med et maksimum på 3.000 kr. pr. dag. Herudover dækkes transportgodtgørelse med indtil 200 kr. pr. dag.