Spisepause
Foto: Shutterstock
20. maj 2019

3 arbejdsmiljøproblemer, som mange ejendomsfunktionærer slås med

Arbejdsmiljørepræsentanterne Henri og René, har undersøgt, hvor det kniber mest med arbejdsmiljøet hos ejendomsfunktionærer.

Henri Olesen og René Buhl Christensen er arbejdsmiljørepræsentanter to forskellige ejendomsselskaber i Aarhus, men de arbejder tæt sammen og bruger hinanden som netværk.

Sammen har de undersøgt, hvilke arbejdsmiljøproblemer, der er mest udbredt blandt ejendomsfunktionærer. De har nemlig laven en spørgeskemaundersøgelse blandt arbejdsmiljørepræsentanterne i deres afdeling Ejendom Midt, fordi de er med i afdelingens oplysningsudvalg.

Kan du kende problemerne fra din hverdag?
Undersøgelsen viste, at de mest udbredte arbejdsmiljøproblemer er:

 1. Velfærdsforanstaltningerne er ikke i orden 
 2. Tunge løft uden udstyr fx når hårde hvidevarer skal flyttes
 3. Forandringer og begrænsninger giver psykisk pres og stress
Kniber især med velfærdsforanstaltningerne
42% mener ikke, at deres velfærdsforanstaltninger ikke er OK. Det dækker blandt andet over regler for indretning af toilet, omklædning, spiseplads mm.
 
”Det overrasker mig ikke,” siger Henri Olesen. ”På min arbejdsplads Kollegiekontoret har vi fået bygget nye kontorer og værksteder for 6 millioner over de sidste 6-7 år. Den slags skal jo være i orden”.
 
De to arbejdsmiljørepræsentanter bruger Arbejdsmiljøhåndbogen for ejendomsserviceområdet, når de skal hjælpe deres kolleger med arbejdsmiljøspørgsmål.
 
I den står der blandt andet, at placering af velfærdsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssigt i forhold til stedets indretning. Der skal være mulighed for frisk luft og varme.
 
”Brug din arbejdsmiljørepræsentant. Der er det vi er valgt til,” opfordrer René Buhl Christensen. ”Vi brænder for det gode arbejdsmiljø og er ofte bedre uddannet og kender reglerne bedre end arbejdsgiverne. I år er det faktisk arbejdsmiljørepræsentantenes år, så alle arbejdsmiljørepræsentanter får tilbudt endnu mere uddannelse, end vi plejer.”
 
Forandringer giver psykisk pres og stress
På en tredjeplads i undersøgelsen kommer psykisk pres og stress på grund af forandringer og begrænsninger.

Det er noget René og Henri kan genkende fra deres arbejde som arbejdsmiljørepræsentanter. 

”Hos os er mange varmemestre blevet skiftet ud de seneste år. De unge kan det der med teknologi, men de gamle kæmper for at følge med. Som AMR skal man kræve kurser til kollegerne, så de kan følge med. Det er ikke nemt at være digital, hvis det kniber med at læse og stave. Vi har for eksempel fået gennemført en læsetest og danskundervisning. Det betyder, at flere nu kan klare opgaver på mobilen. Og det er godt for arbejdsmiljøet, når folk føler sig trygge ved teknologien”, forklarer René.
 
”Usikkerhed gør, at man har det skidt. I gamle dage betød det ikke noget, hvis en varmemester ikke var en ørn til at læse, men sådan er det ikke i dag. Flere kan godt lide at grave i jorden, men nu skal de også grave i lommen efter mobilen,” tilføjer Henri.
 
Har du arbejdsmiljøhåndbogen?
Henri og René anbefaler, at alle ejendomsfunktionærer kender Arbejdsmiljøhåndbogen.
”Man er nødt til at vide, hvad man har krav på. I håndbogen er der også gode råd til tunge løft, og hvordan du passer på. Arbejdsmiljø er vigtigt. Vi skal passe godt på os selv og hinanden,” opfordrer de to.  

Klik her, hvis du ikke har Arbejdsmiljøhåndbogen, måske er der regler, som du ikke kender. 


Er jeres velfærdsforanstaltninger i orden?
Her kan du tjekke, om I har de rette velfærdsforanstaltninger.

Toilet
Der skal være mindst 1 toilet for hver 15 personer.

Arbejdstilsynet kan påbyde, at der indrettes særskilt toilet for ansatte, der udfører arbejde, der er særligt tilsmudsende.

Adgang fra arbejdsrum til toilet skal ske gennem et forrum. Der må ikke være adgang direkte fra spiserum til forrum. Der skal være håndvask i toiletrummet eller i forrummet.

Gulvarealet i et toiletrum skal være mindst 1 m2 og rumhøjden mindst 2,2 m i gennemsnit.

Spiseplads
Der skal være indrettet spiseplads, hvis der er spisepauser under arbejdet.

Spisepladsen skal findes i et egnet lokale med forsvarlige hygiejniske forhold. Hvis arbejdsrummet opfylder dette, kan spisepladsen indrettes her. 

Arbejdspladsen (arbejdsbordet mv., hvor den enkelte ansatte udfører arbejde) må dog ikke anvises som spiseplads.

Der skal dog være en særlig spiseafdeling, når I arbejder mindst 3 ansatte samtidigt på arbejdsstedet, eller I udfører arbejde, der er tilsmudsende, og I ikke klæder om før spisepauserne.
Spisepladsen skal normalt indrettes i et særskilt rum.

Jeres spiseafdelingen skal have vask, køleskab og mulighed for at varme mad og lave kaffe. 
 
I skal også have mulighed for at vaske hænder i nærheden af spiseafdelingen. Køkkenvask kan ikke erstatte en håndvask.


Opbevaring af tøj
Jeres tøj og arbejdstøj skal kunne opbevares forsvarligt. Opbevaring kan ske i garderobe eller omklædningsrum.

Garderobe kan alt efter forholdene være en stanggarderobe, garderobeskab, knager e.l.

Sker opbevaring i jeres arbejdsrum, må det normalt kun ske i garderobeskab. Der kan dog benyttes stanggarderobe, knager e.l. i arbejdsrum, hvis der kun er få beskæftigede, og der ikke udføres tilsmudsende arbejde. 

Der skal være mulighed for aflåselig opbevaring af personlige ting. Hvor der ikke er aflåseligt garderobeskab, kan det være en taskebox, aflåselig skuffe i eget arbejdsbord e.l.
 
Jeres spiseafdeling bør ikke bruges til at opbevare tøj.

Omklædningsrum
Hvis der er omklædning fra jeres private tøj til arbejdstøj, skal der I have et omklædningsrum.

Dette gælder fx, hvis 
 • det er nødvendigt af sikkerheds- eller sundhedshensyn at benytte personlige værnemidler, der kræver omklædning
 • arbejdet er tilsmudsende 
 • I skal klæde om til uniform.
Omklædningsrum skal indeholde et aflåseligt garderobeskab til hver ansat.

Hvor arbejdstøj bliver udsat for forurening, skal det opbevares adskilt fra dit private tøj for eksempel i et ekstra skab til hver ansat, i en stanggarderobe eller på tørrepladsen. 

Hvis arbejdet medfører særlig risiko for, at arbejdstøjet bliver vådt, skal der findes særskilt tørreplads, hvor det kan tørres på passende tid. 

Baderum
I skal have et baderum, hvis arbejdet: 

 • er tilsmudsende
 • medfører risiko for forurening med materialer, der kan være smittefarlige
 • medfører fare for at komme i berøring med stoffer og materialer, som det af hensyn til sikkerhed eller sundhed er vigtigt at få fjernet fra huden
 • medfører fare for at komme i berøring med stoffer og materialer, som af hensyn til sikkerhed eller sundhed ikke må spredes
 • er fysisk anstrengende
 • er vådt.
 • Arbejdstilsynet anser mindst 1 brusebad pr. 10 personer for passende. Brusebade skal være afskærmede fra omklædningsrum, forrum og andre omgivelser.

Mænd og kvinder for sig
Omklædning og badning skal kunne ske ugenert for hvert køn for sig. 

Det betyder, at der normalt skal indrettes bad og omklædning for hvert køn for sig, eller at kvinder og mænd benytter samme aflåselige omklædnings- og baderum hver for sig.