Poul Hansen, Varmemester
Poul Hansen, varmemester hos Bramming Boligforening
21. maj 2019

Goddag, det er fagforeningen, hvordan kan jeg hjælpe?

For tre år siden faldt Poul Hansen om med en blodprop i hjernen. 1. april i år startede den 60-årig varmemester i et fastholdelsesfleksjob på sin gamle arbejdsplads Bramming Boligforening efter et perfekt samarbejde mellem arbejdsgiver, kommune og fagforeningen.

Da Poul Hansen fik en blodprop i hjernen, gik lyset ud. Både helt bogstaveligt, men også i forhold til jobbet som varmemester.

Selv om han kom tilbage på fuld tid, blev det klart, at han enten måtte holde helt op med at arbejde eller arbejde på nedsat tid. Det kneb med koncentrationen, overblikket og kræfterne.

- Jeg har været tillidsrepræsentant i ti år. Så jeg har hjulpet andre. Nu havde jeg selv brug for hjælp. At jeg i dag kan passe mit fleksjob på 20 timer om ugen skyldes en utrolig stor indsats og et godt samarbejde mellem min arbejdsgiver, kommune og fagforening. Jeg var i centrum, og alle arbejdede stenhårdt for at hjælpe mig.

Dukkede op hjemme og var med hos kommunen
Poul Hansen fortæller, at han var meget overrasket over, at fagforeningen kom hjem til ham.

- Socialrådgiver Torben Krüger fra Serviceforbundet og næstformand Peter Troelsen fra ESL, afdeling Syddanmark, har været inde over hele vejen. Både Peter og Torben er kommet hjem til mig, og folkene fra afdelingen deltog som bisidder i møder hos kommunen.

- Det har været meget trygt, for en del af mit problem er, at jeg nemt bliver forvirret og mister overblikket, siger Poul Hansen, der også fremhæver, at kollegerne på arbejdspladsen har været meget forstående og hensynsfulde.

Fire ører hører bedre end to
Selv om Poul Hansen føler, at han næsten har fået særbehandling, så er hans forløb en helt almindelig sag for afdeling Syddanmark.

- Vi kører meget gerne ud til medlemmerne eller til deres arbejdsplads. Det er trygt for dem at være i vante omgivelser, og vi betragter det som en del af vores service, siger næstformand Peter Troelsen.

- Vi tager også med til møder i jobcentret og kommunen eller andre steder, hvor det kan være relevant. Fire ører hører bedre end to, og der er også lidt mere respekt fra myndighedens side, når vi er med. Medlemmerne skal opleve, at vi hjælper dem igennem forløbet fra start til slut. Det har de krav på.

Arbejdsgiveren skal være medspiller
Arbejdspladsens hjælp er en meget væsentlig årsag til, at Poul Hansen har kunnet blive på arbejdsmarkedet.

- Poul har værdifuld erfaring og viden. Han har hele tiden selv været indstillet på at blive i jobbet. Og så har han selv været meget åben om sin sygdom, fortæller driftschef Eskild Pagaard Mortensen, Bramming Boligforening.

 Han understreger, at arbejdsgiveren skal være medspiller og åbne døren. Det er også nødvendigt at have fokus på, hvem der gør hvad, for at samarbejdet mellem arbejdsgiver, kommune og fagforening kan fungere.

God dialog
- Selv om man ikke kan arbejde på fuld tid, så kan man godt udføre værdifuldt arbejde på færre timer. Vi skulle blandt andet afklare typen og omfanget af opgaver. Det er sket i en tæt dialog med Poul, og vi har løbende evalueret, siger Eskild Pagaard Mortensen.

- Jeg kontaktede kommunen for at få tilkoblet en personlig assistent, og det blev en af vores egne varmemestre. Det var en stor hjælp. Han har hjulpet med at koordinere, så Poul kan trives med at udføre de opgaver, som passer til ham

- Det er vigtigt at afstemme forventninger og have et fælles mål. Hvis man har det, er det meget nemmere at arbejde sammen om at skabe de rigtige rammer for medarbejdere som Poul, siger Eskild Pagaard Mortensen.

  • Kontakt afdelingen så tidligt som muligt.
  • Koncentrer dig om din sygdom og om at blive rask.
  • Gå ikke i panik, hvis du ikke kan overskue det hele. Det kan din afdeling.
  • Hav tillid til, at vi i afdelingen og i forbundet har ekspertisen til at hjælpe dig bedst muligt. 


„Nu arbejder jeg fem timer om dagen med en ugentlig fridag om onsdagen. 

Jeg er meget taknemmelig over, at jeg fortsat kan have så mange timer, som jeg kan klare.“

Varmemester Poul Hansen, Bramminge Boligforening