Fritvalgsordning
Foto: Shutterstock
22. februar 2019

Din fritvalgsordning stiger - Privat Mønsteroverenskomst

Ved overenskomstforhandlingerne i 2017 blev der i alle ESL’s overenskomster forhandlet en aftale om en ordning, hvor arbejdsgiveren indbetaler en procentdel af din ferieberettigede løn som særlig opsparing. Den kaldes fritvalgsordningen.

Hvad er indeholdt i beløbet?
I beløbet til fritvalgsordningen er indeholdt feriegodtgørelse, ferietillæg og eventuelt ferie-/fridagsopsparing. 

Hvornår stiger beløbet?
Det beløb arbejdsgiver indbetaler til fritvalgsordningen skal stige i 2019 samtidig med, at din løn stiger. 

Frist for ændring af hvad beløbet bruges til?
Vær opmærksom på, at der kan være en frist for, hvornår du kan ændre udmøntning af aftalen. Alt efter hvilken overenskomst du er omfattet af, kan udmøntning ske som løn, ekstra pensionsindbetaling, omsorgsdage eller seniordage. 

Se herunder, hvad der gælder specifikt for dig.

Privat Mønsteroverenskomst

§ 6, stk. 7

Der oprettes pr. 1. marts 2017 en særlig fritvalgssordning, hvortil arbejdsgiveren indbetaler 0,7 % af den ferieberettigede løn som særlig opsparing. 

Pr. 1. marts 2018 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigede løn med 0,7 %, således at der indbetales i alt 1,4 % til medarbejderens konto for særlig opsparing. 

Pr. 1. marts 2019 forhøjes indbetalingen af den ferieberettigede løn med 0,6 %, således at der indbetales i alt 2,0 % til medarbejderens konto for særlig opsparing. 

I beløbet er indeholdt feriegodtgørelse, ferietillæg og evt. ferie/fridagsopsparing. 

Beløbet udbetales til medarbejderen sammen med lønnen for december måned, medmindre medarbejderen inden den 1. december har anmodet om, at beløbet indbetales på den pågældendes pensionskonto. 

Ved fratræden udbetales saldoen sammen med den sidste løn.