Fritvalgsordning
Foto: Shutterstock
22. februar 2019

Din fritvalgsordning stiger - DI overenskomsten

Ved overenskomstforhandlingerne i 2017 blev der i alle ESL’s overenskomster forhandlet en aftale om en ordning, hvor arbejdsgiveren indbetaler en procentdel af din ferieberettigede løn som særlig opsparing. Den kaldes fritvalgsordningen.

Hvad er indeholdt i beløbet?
I beløbet til fritvalgsordningen er indeholdt feriegodtgørelse, ferietillæg og eventuelt ferie-/fridagsopsparing. 

Hvornår stiger beløbet?
Det beløb arbejdsgiver indbetaler til fritvalgsordningen skal stige i 2019 samtidig med, at din løn stiger. 

Frist for ændring af hvad beløbet bruges til?
Vær opmærksom på, at der kan være en frist for, hvornår du kan ændre udmøntning af aftalen. Alt efter hvilken overenskomst du er omfattet af, kan udmøntning ske som løn, ekstra pensionsindbetaling, omsorgsdage eller seniordage. 

Se herunder, hvad der gælder specifikt for dig.

DI overenskomsten
§ 22 Fritvalgsordning  

Medarbejdere omfattet af overenskomsten opsparer 2,0 % af den ferieberettigede løn som en Fritvalgskonto. 

Bidraget til Fritvalgskontoen øges pr. 15. marts 2017 med 0,7 % til 2,7 %. 

Pr. 15. marts 2018 øges bidraget med 0,7 % til 3,4 %, og pr. 15. marts 2019 med 0,6 %, således at der pr. 15. marts 2019 i alt indbetales 4,0 % af den ferieberettigende løn til medarbejderens Fritvalgskonto. 

I beløbet er indeholdt feriegodtgørelse, ferietillæg og evt. feriefridagsopsparing. 

Pr. 14. juni og pr. 14. december samt ved fratræden opgøres saldoen, og beløbet udbetales sammen med lønnen. 

For medarbejdere, som har valgt omsorgsdage og/eller seniorfridage, udbetales der ikke ved udgangen af juni. 

Under forudsætning af lokal enighed kan der træffes aftale om særlige regler om udbetaling fra fritvalgskontoen. Der kan dog ikke indgås lokalaftale om løbende udbetalinger sammen med den øvrige løn. 

Såfremt LG ikke garanterer for beløbenes udbetaling, indestår arbejdsgiverorganisationen.