25. august 2017

Fagforbund er en vigtig del af indvandreres integration i samfundet

”Vi tror på at vi sammen kan gøre en forskel for indvandrere i Norden.” udtaler John Dybart, forbundsformand i Serviceforbundet.

Serviceforbundet har deltaget på kongressen hos Service- og Tjenestebranchens Union i Norden (SUN), den foregik i år i Borgå Finland. Serviceforbundet har tilknyttet ejendomsfunktionærer, vagtfunktionærer, rengøringsfolk samt forsikringsområdet. Alle medlemsforbund, heriblandt Serviceforbundet, forpligtede sig til, at arbejde for indvandreres integration i samfundet gennem fagligt arbejde.
Sammen med vores kolleger fra Sverige, Norge, Finland, Færøerne og øvrige danske kolleger repræsenterer Service- og Tjenestebranchens Union mere end 100.000 medlemmer. 

Fagforbund er en vigtig del i indvandreres integration i samfundet.

Indvandreres deltagelse i samfundet er meget vigtig for de nordiske fagforbund. Service- og Tjenestebranchens Union i Norden og deres medlemsforbund vil minde om, at fagbevægelsen har og altid har haft en central rolle, når man velkommer og integrerer indvandrere i vores samfund.

Indvandreres første arbejdsplads i deres nye hjemland er ofte indenfor servicebranchen. På de områder som SUN organiserer, arbejder mange mennesker med udenlandsk baggrund. De har lært deres nye hjemlands sprog, kultur og arbejdslivets spilleregler, at kende på deres første arbejdsplads. Denne mulighed har fungeret som en bro til det øvrige samfund, og denne bro vil forbundet holde åben, også i fremtiden.

Arbejdsmarkedets partnere har et stort ansvar for at de nytilkomne bliver fuldbyrdede deltagere i vores samfund og på arbejdsmarkedet. Velfærdsstaten skal sørge for at alle har lige muligheder i vores samfund. Den nordiske velfærdsstat giver en stærk beskyttelse, også for personer med en svagere arbejdsnedsættelse. Velfærdsstaten skal ikke brydes ned for at behage markedskræfter eller ekstreme politiske bevægelser.

På nuværende tidspunkt er 35 procent af Fastighetsanställdas Forbunds medlemmer i Sverige indvandrere. De deltager aktivt og påtager sig et stort ansvar i forbundets organisation. Gennem fagligt arbejde har de vist at indvandrere kan integrere sig i samfundet.

Nordiske fagforbund indenfor ejendom, rengøring, sikkerhed og den private forsikringsbranche, har længe arbejdet for at forbedre indvandreres situation. Forbundet velkommer dem med åbne arme på arbejdsmarkedet.

- Service- og Tjenestebranchens Union i Norden, Borgå 24. august 2017

For yderligere kommentarer

Kontakt forbundsformand for Serviceforbundet, John Dybart
Telefon: 40 42 36 42