Løntabeller og overenskomst for ejendomsfunktionærer

Ejendomsfunktionærernes Fagforening forhandler din overenskomster med din arbejdsgiver.
Derfor har vi et indgående kendskab til dine rettigheder og de vilkår, du møder i din hverdag som ejendomsfunktionær.
Vi ved præcis, hvad du skal have i løn, tillæg og pension. Det er nemlig aftalt i overenskomsten.
Vi kender også dine rettigheder i forbindelse med ferie, barsel, sygdom, arbejdsskader, uddannelse og meget, meget mere….

Hvem har vi overenskomst med?

Ejendomsfunktionærernes Fagforening har overenskomst med både større og mindre virksomheder og boligselskaber i Danmark - og med stat og kommune. Hvis du er i tvivl, om der er overenskomst på din arbejdsplads eller hvilken overenskomst, du er dækket af, er du altid velkommen til at kontakte os.

  • Overenskomst for ejendomsservice bliver indgået mellem Ejendom - og Servicefunktionærernes Landssammenslutning ( ESL ) og Boligselskabernes Landsforening (BL). Overenskomst for ejendomsservice dækker langt det største område inden for ejendomsfunktionærer: gårdmænd, varmemestre, ejendomsserviceteknikere og ejendomsmedhjælpere. Den er omfattet af aftalegrundlaget om "Regler for arbejdsforholdenes ordning i kooperative virksomheder" der er indgået mellem LO i Danmark og Kooperationen (Den kooperative Hovedaftale).
  • Den private Mønsteroverenskomst dækker ejendomsfunktionærer, der er ansat på de private ejendomme, andelsboligforeninger, ejerforeninger og ejendommen, som administreres af administrationsselskaber. Denne overenskomst følger i stort omfang den overenskomst, der er aftalt med Boligselskabernes Landsforening.
  • Overenskomsterne på statens område bliver indgået med Finansministeriet og gælder for medlemmer, der er beskæftiget ved forskellige statsinstitutioner.
  • Der findes en del andre overenskomster for ejendomsfunktionærer, som bliver indgået med en række administrationsselskaber for private ejendomme og med pensionskasser for ansatte på deres ejendomme.

Er der ikke overenskomst på din arbejdsplads?

Bliver du ansat i et firma uden overenskomst, har du ikke automatisk krav på for eksempel løn under sygdom, arbejdsmarkedspension, feriefridage, udvidet barsel, uddannelse, betaling ved barns sygedag, tillæg og almindelige lønstigninger.
Faktisk vil du kun være omfattet af det som står i din ansættelseskontrakt.
Derfor er det vigtigt, at du kontakter os, så vi kan hjælpe dig med at få dine rettigheder beskrevet i ansættelseskontrakten fra starten.

Vil du vide mere om løn og overenskomster?

Kontakt os for mere information om løn og overenskomst for ejendomsfunktionærer på telefon 38 77 70 00 eller mail esl@forbundet.dk.