Årlig arbejdsmiljødrøftelse

Alle virksomheder skal en gang om året holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet ”Den årlige arbejdsmiljødrøftelse”.

På mødet drøfter I:

Er det foregående års mål nået? 

Hvad vil I fokusere på i det kommende år i forhold til arbejdsmiljøet?

Samarbejdsform og mødeintervaller?

Mål for det kommende års arbejdsmiljøarbejde?

AT-vejledning og guide til den årlige arbejdsmiljødrøftelse kan hentes her.