Nedslidt? Måske kan du søge seniorførtidspension
Har du fået afslag på seniorførtidspension?
Foto: Shutterstock
09. april 2019

Ny principafgørelse: Mange flere kan have ret til seniorførtidspension

Kommunerne taber på stribe, når Ankestyrelsen behandler klager over afslag på seniorførtidspension. Ankestyrelsen har netop offentliggjort 3 principielle sager.

I en ny principafgørelse slår Ankestyrelsen fast, at personer med højst 5 år til folkepensionen har ret til seniorførtidspension, selvom de kan deltage i et fleksjob på få timer.

I alle 3 sager var der fuld enighed på mødet, da Ankestyrelsen traf afgørelsen. Ankestyrelsen vil nu gennemgå 100 sager, hvor seniorer har fået afslag på seniorførtidspension.

- Kommunerne bør gennemgå alle sager, hvor folk har fået afslag på seniorførtidspension, mener socialrådgiver i Serviceforbundet Torben Krüger.

For få får fleksjob
Kun knap 1.500 ældre har fået tilkendt seniorførtidspension. Ankestyrelsens afgørelser viser, at det skyldes, at kommunerne tolker reglerne alt for stramt.

Når der er under 5 år til pensionsalderen, skal der ses bort fra kravet om, at alle muligheder for at udvikle arbejdsevnen skal være udtømt.

Der skal ikke iværksættes tiltag, der har til formål at udvikle arbejdsevnen. Hvis arbejdsevnen er så lille, at man ikke kan forsørge sig selv på ordinære vilkår eller i et almindeligt fleksjob, har man ret til seniorførtidspension.

- Hvis en syg skal have et fleksjob på få timer, er det en betingelse, at arbejdsevnen kan udvikles inden for en rimelig periode. Det krav kan kommunen ikke stille til borgere med højst 5 år til pensionen, forklarer Torben Krüger, som har hjulpet flere af Serviceforbundets medlemmer med at få et seniorfleksjob.

- Jeg vil kontakte de medlemmer, som jeg har været i kontakt med, som har fået afslag på seniorførtidspension, men hvis der er andre medlemmer, som har brug for hjælp til at søge eller klage, må de meget gerne kontakte mig, opfordrer socialrådgiveren.

Læs mere om reglerne for seniorfleksjob her

Kontakt og rådgivning
Du kan kontakte fagforeningens socialrådgiver og få råd, vejledning og hjælp.

”Ring til mig, hvis du ønsker at søge seniorførtidspension”, tilbyder socialrådgiver Torben Krüger, som hvert år hjælper medlemmer med fleksjob, revalidering, sygedagpengesager og andre sager med kommunen. 

Socialrådgiver Torben Krüger

Torbens telefonnummer er 70 15 04 00. Du kan også sende en mail til tok@forbundet.dk.