Kompetencefonden

Kompetencefondens formål er at finansiere omkostningerne ved ejendomsfunktionærernes efteruddannelse, herunder gebyrer, materialeudgifter, transport, overnatning og fortæring. 

Den enkelte ejendomsfunktionær har efter 9 måneders beskæftigelse ret til 1 uges frihed om året, placeret under hensyntagen til boligorganisationernes tarv, til efter-eller videreuddannelse, forudsat at der er meddelt tilsagn om tilskud til uddannelsen fra kompetencefonden. 

Efter-og videreuddannelse kan omfatte AMU-kurser og lignende kurser, der opruster de kompetencer, som kræves  fremadrettet som ejendomsfunktionær i den almene sektor. 

Link til ansøgning samt Positivliste

Vigtige nyheder

SUN støtter finske lønmodtageres kamp mod borgerlig regering

SUN, Servicebranchens Union i Norden, der i Danmark bl.a. har Serviceforbundet som medlem, og som repræsenterer 100.000 inden for...

Læs mere her