Overenskomst med Boligselskabernes landsforening 2014-2017

Fredag d. 11. april blev vi færdige med at forhandle med BL - Danmarks Almene Boliger omkring overenskomstfornyelsen af ”Overenskomst for ejendomsservice”  Landsbestyrelsen er blevet indkaldt til tirsdag den 22. april, hvor de skal tage stilling til resultatet. Hvis Landsbestyrelsen godkender resultatet vil det umiddelbart herefter blive sendt til urafstemning bland de medlemmer som er omfatte af overenskomsten og som i sidste ende afgør om resultatet er OK.

"Når beboeren er psykisk syg" - en undersøgelse blandt ansatte i boligorganisationer

640 ansatte i almene boligorganisationer har svaret på spørgsmål om beboere med psykisk sygdom. Undersøgelsen, som Psykiatrifonden har lavet i samarbejde med BL, viser blandt andet at de ansatte ugentligt eller månedligt, står over for udfordringer med psykisk syge beboere. 

Pressemeddelelsen kan læses her.

Undersøgelsen kan læses her.ESL

Helga Larsens Plads 12  
2720 Vanløse.
Telefon: 38777000
Telefax: 38719808

Åbningstider

Man - tor: 9:00 - 16:00
Fredag: 9.00 - 15:00
E-mail: esl@forbundet.dk

akasse
avisen.dk